คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 13,2021 −

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปรับตัวของ นักบัญชีในยุค New normal ประจำปีการศึกษา 2564

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การปรับตัวของ นักบัญชีในยุค New normal"ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ 2564 
− Aug 18,2021 −

ภาพรวมกิจกรรมในคณะบัญชี ปีการศีกษา 2563

ดาวน์โหลด
− Jun 18,2018 −

"วันไหว้ครู" คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Jun 01,2018 −

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมาจนถึงปัจจุบัน ลิงค์อ้างอิงข้อมูลการรับรอง
− Apr 10,2017 −

โครงการรดน้ำวันสงกรานต์ประเพณีไทย

โครงการรดน้ำวันสงกรานต์ประเพณีไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2560
− Jul 08,2016 −

โครงการไหว้ครูบายศรี รักษ์น้องใหม่

โครงการไหว้ครูบายศรี รักษ์น้องใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฏาคม 2559
− Mar 15,2017 −

นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ หลักบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญต่อการบริหารธุรกิจ

นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "หลักบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญต่อการบริหารธุรกิจ" โดยอาจารย์ ธนพล  สุขมั่นธรรม วิทยากรจากบริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Feb 15,2017 −

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการเรื่อง หลักบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญต่อการบริหารธุรกิจ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการเรื่อง หลักบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญต่อการบริหารธุรกิจ วิทยากรโดย อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Nov 18,2016 −

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างมืออาชีพทางด้านภาษีอากร

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างมืออาชีพทางด้านภาษีอากร จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยวิทยากรชื่อดังจากกรมสรรพากร
− Oct 22,2015 −

เชิญชวนร่วม “โครงการบัญชีโชว์เจ๋ง”

เชิญชวนร่วม “โครงการบัญชีโชว์เจ๋ง”  ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558 ณ หน้าอาคารคณะบัญชี  เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ภายในงานพบการแสดงทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมากมาย