คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ หลักบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญต่อการบริหารธุรกิจ

− Mar 15,2017 −

นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "หลักบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญต่อการบริหารธุรกิจ"

โดยอาจารย์ ธนพล  สุขมั่นธรรม วิทยากรจากบริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back