คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีครัวเรือน ชุมชนวัดปุรณาวาส”

− Feb 25,2023 −

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีครัวเรือน ชุมชนวัดปุรณาวาส”
จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชุมชนวัดปุรณาวาส เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนได้ทราบรายรับ-รายจ่ายในครอบครัว และสามารถวางแผนการใช้เงินลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไปได้

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back