คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย จากการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อม”

− Feb 25,2023 −

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย จากการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึก แยกประเภทขยะให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อนำมาเปลี่ยนกลับเป็นรายได้เข้าครอบครัว

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back