คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะบัญชีขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ การจัดการระบบภาษีในยุคดิจิทัล The epe TAX SYSTEM MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA

− Jan 21,2024 −

คณะบัญชีขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง การจัดการระบบภาษีในยุคดิจิทัล The epe TAX SYSTEM MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA โดย วิทยากร คุณถิรยุทธ สวัสดิ์มงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย กรรมการบริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด ในวันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 9:00-12:00 น. ณ หอประชุม BTU HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back