คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการเรื่อง หลักบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญต่อการบริหารธุรกิจ

− Feb 15,2017 −

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการเรื่อง หลักบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญต่อการบริหารธุรกิจ วิทยากรโดย อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Back