คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างมืออาชีพทางด้านภาษีอากร

− Nov 18,2016 −

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างมืออาชีพทางด้านภาษีอากร จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยวิทยากรชื่อดังจากกรมสรรพากร

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back