คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

เชิญชวนร่วม “โครงการบัญชีโชว์เจ๋ง”

− Oct 22,2015 −

เชิญชวนร่วม “โครงการบัญชีโชว์เจ๋ง”

 ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558 ณ หน้าอาคารคณะบัญชี  เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

ภายในงานพบการแสดงทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมากมาย

Back