คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีครัวเรือน ชุมชนวัดปุรณาวาส” จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Oct 27,2021 −

โครงการบริการวิชาการ “อบรมบัญชีครัวเรือน ชุมชนวัดปุรณาวาส” จัดขึ้นโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชุมชนวัดปุรณาวาส เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน ได้ทราบรายรับ-รายจ่ายในครอบครัว และสามารถวางแผนการใช้เงิน ลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไปได้

Back