คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปรับตัวของ นักบัญชีในยุค New normal ประจำปีการศึกษา 2564

− Sep 13,2021 −

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การปรับตัวของ นักบัญชีในยุค New normal"ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ 2564 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back