คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

− Jun 01,2018 −

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมาจนถึงปัจจุบัน


ลิงค์อ้างอิงข้อมูลการรับรอง

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: faculty/faculty_article_news_view.php

Line Number: 36

Back