ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Apr 22,2015 −

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และ หมายกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เรื่อง การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และ กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 กำหนดการการถ่ายภาพหมู่ ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558   ระเบียบการแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร   สำนักทะเบียนและวัดผล ปิดบริการชั่วคราว ในวันที่ 22 - 24 และ 29 – 31 พฤษภาคม 2558  
− Apr 19,2015 −

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัย
− Mar 30,2015 −

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณมฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร