ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 18,2014 −

งานท่องเที่ยวทั่วไทย โดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

งานท่องเที่ยวทั่วไทย  โดย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการโรงแรม วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Sep 16,2014 −

งานนิเทศพาเดินเพลินงานวัด ในวันที่ 19 กันยายน 2557 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

งานนิเทศพาเดินเพลินงานวัด จัดงานโดยคณะนิเทศศาสตร์ ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
− Sep 15,2014 −

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด Mr.&Mrs. Recycle 2014

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Mr.&Mrs. Recycle 2014 ในวันที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น.
− Sep 13,2014 −

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระหว่าง วันที่ 11-13 กันยายน 2557   ผศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอธิการบดี