Jobs

Bangkok Thonburi Jobs

Jobs

− Feb 15,2024 −

เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ประจำสหคลีนิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  คุณสมบัติ      1.เป็นพยาบาลวิชาชีพ    2.อายุไม่เกิน 65 ปี สมัครฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 3 และสอบถามรายละเอียด 081 714-3636  ผศ.ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์