Jobs

Bangkok Thonburi Jobs

Jobs

− Jan 08,2021 −

รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุขประจำสหคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ด่วน! รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุขประจำสหคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ คุณสมบัติ 1. จบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ 2. มุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเพื่อองค์กร  3. สามารถทำงานนอกเวลาได้ 4. หากมีประสบการณ์ทำงานคลินิก สปสช. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เวลาการทำงาน 1. ทำงาน จันทร์ - เสาร์  8.00-17.30 น.หากทำวันอาทิตย์ เพิ่มเติม จะได้รับเงินพิเศษนอกจากเงินเดือน 2. เงินเดือนพิจารณาตามความเหมาะสม ยื่น CV ที่ artysom@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สหคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี…