สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน 3 ตำแหน่ง ด่วนมาก

− Apr 20,2021 −

วันที่ 20 เดือน เมษายน ปี 2564 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  รับสมัครอาจารย์ประจำ 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ITP) 425 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) 40 คะแนน หรือ IRLTS 4 คะแนน หรือ CU-TEP 60 คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 081-920-8407  ผศ.อุทัย อึ๋งเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หรือ 02-800-6800 ต่อ 2164



Back