สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

− Apr 19,2021 −

ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

1. รับสมัครพยาบาล ทำงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ
คุณสมบัติ
1. พยาบาลวิชาชีพ
2. มุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเพื่อองค์กร 
3. สามารถทำงานนอกเวลาได้

เงินเดือนทดลองงานเริ่มต้นที่ 20000 บาท หรือพิจารณาตามความเหมาะสม 

ยื่น CV ที่ btu.medicine@bkkthon.ac.th  หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.อาทิตยา 0873705670 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

2. รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์สาขาพยาธิวิทยา

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพปรีคลินิก รับสมัครอาจารย์สาขาพยาธิวิทยา 
คุณสมบัติ 
1. จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จบปริญญาโทหรือเอกสาขาพยาธิวิทยาทางการแพทย์ 
ส่ง CV ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง ใบรายงานคะแนน (Transcript) และคะแนนภาษาอังกฤษ มาที่ btu.medicine@bkkthon.ac.th หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.อาทิตยา 0873705670 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

3. รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
คุณสมบัติ
 1. จบปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิชาทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษาศาสตรบัณฑิต  ครุศาสตรบัณฑิต  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 3. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น 
 4. สามารถใช้ microsoft office ได้ดี
     หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทางการศึกษา หรือเคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษามาแล้ว หรือมีผลงานวิจัยด้านการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่ง CV ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง ใบรายงานคะแนน (Transcript) และคะแนนภาษาอังกฤษ มาที่ btu.medicine@bkkthon.ac.th หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.อาทิตยา 0873705670
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564Back