สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพปรีคลินิก รับสมัครอาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์

− Aug 14,2020 −

คุณสมบัติ 

  • จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางชีววิทยา
  • จบปริญญาปริญญาโทกายวิภาคศาสตร์เท่านั้น

ส่ง CV มาที่ artysom@gmail.com หรือติดต่อที่ อาจารย์ อาทิตยา 0873705670 
ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 Back