คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์สาขา เทคโลโลยีสารสนเทศ นำ นศ.เข้าร่วมบันทึกรายการ

− Aug 30,2015 −

คณะวิทยาศาสตร์สาขา เทคโลโลยีสารสนเทศ นำ นศ.เข้าร่วมบันทึกรายการThe Hacker

Ep24 เมื่อวันที่ 22-8-58 https://youtu.be/IBrXlf60KMc