คณะนิติศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

สัมมนา "กลัวทำผิดพรก.แรงงานต่าวด้าวฯจัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

− Aug 08,2017 −

งานสัมมนา "กลัวทำผิดพรก.แรงงานต่าวด้าวฯ-ฟังทางนี้" จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง MR 214-217 ชั้น 2   ไบเทค บางนาโดยมี  คุณสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สุเทพ เบญจภาคีสกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย กระทรวงแรงงานและอาจารย์วาทิน หนูเกื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  และหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มาร่วมเสวนาด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back