คณะนิติศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายทั่วไป

− Nov 27,2017 −

ผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายทั่วไป สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย  โดยมี ผศ.เสงี่ยม  บุษบาบาน คณบดีคณะนิติศาสตร์   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560  โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 24  ทีม
จากโรงเรียนในกรุงเทพและต่างจังหวัด  ปรากฏผลการแข่งขันดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่และเงินสด 3,000  บาท  ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช
2.รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่ พร้อมเงินสด  1,500  บาท  ได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3.รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับโล่ พร้อมเงินสดรางวัลละ 1,000  บาท  ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  และโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back