คณะนิติศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำคณาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2560

− Aug 08,2017 −

เนื่องในวันรพี  7 สิงหาคม 2560  ผศ.เสงี่ยม  บุษบาบาน  คณบดีคณะนิติศาสตร์  นำคณาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  วางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  ณ  สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back