คณะนิติศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ร่วมรำลึกพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย

− Aug 10,2016 −

ในวันที่ 7 ส.ค. 59 ผศ.เสงี่ยม  บุษบาบาน  คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วย อาจารย์สุวุฒิ  สุกิจจากร  ผู้ช่วยอธิการบดี  อาจารย์วาทิน  หนูเกื้อ  หัวหน้าสาขา  พร้อมด้วยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  ได้ไปร่วมรำลึกพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย  ณ  สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา  กรุงเทพ

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back