คณะนิติศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะนิติศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558

− Sep 04,2015 −

พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะนิติศาสตร์  วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558  ณ BTU HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back