คณะศิลปกรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

− Jul 12,2022 −

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอเบิกทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 4 การให้รางวัลผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้แก่
1. อาจารย์ปราเมศวร์ กลางหมื่นไวย ประเภทผลงานวิจัย ชื่อผลงานโครงการศึกษาและพัฒนาดิน“ชุมชนสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์”สู่กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
2. อาจารย์ ดร.สุริยะ ฉายะเจริญ ประเภทผลงานสร้างสรรค์ ชื่อผลงานบทกวีแห่งท้องทุ่ง

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back