คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559

− Apr 25,2017 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยกลุ่มงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีขอขมาคณาจารย์และเป็นสิริมงคลสำหรับนักศึกษาพยาบาล รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีไทยซึ่งบรรยากาศในการจัดโครงการในครั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลรวมทั้งศิษย์เก่าที่มาร่วมงานต่างมีความรู้สึกอบอุ่น เย็นกายเย็นใจและมีความสุข พร้อมรับคำอวยพรจากคณบดีและคณาจารย์การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 2 ทำให้ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับดีและเสนอแนะให้จัดเช่นนี้ทุกปี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back