คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560

− Mar 22,2017 −

ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปีและเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน ร่วมโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560

ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


 

​​

Back