คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพสู่ชุมชน

− Mar 13,2017 −

โครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพสู่ชุมชน

(การนวดร่วมกับการใช้น้ำมันสมุนไพร)

 

                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี งานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  จึงจัดโครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพสู่ชุมชนโดยใช้การนวดแผนไทยร่วมกับการใช้น้ำมันสมุนไพร เพื่อผ่อนคลายความปวดเมื่อยของร่างกาย ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ณ ชุมชน แสงทอง แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด  เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้นำความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยลงสู่การปฏิบัติและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทย 


Download..

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back