คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

− Aug 23,2016 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสวยงามในทุกวันพุธ และในเทศกาลสำคัญทางศาสนา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และผศ.เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ ร่วมกับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งกายด้วยผ้าไทยอันสวยงามในเทศกาลสำคัญทางศาสนา

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back