คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์

− Aug 23,2016 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที ขอขมาคณาจารย์และขอรับพรจากคณาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับนักศึกษาประสบผลสำเร็จในชีวิต ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของไทย  คณบดี รองคณบดีและคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมถ่ายภาพในโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ในวันที่ 22 เมษายน 2559

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back