คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

− Aug 23,2016 −

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

ปีการศึกษา 2558

 

                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยด้วยการนวดผ่อนคลายหัตถบำบัด ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ หมู่บ้านสินพัฒนาธานี แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของภูมิปัญญาไทย  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ถือเป็นการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back