คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558

− Jun 18,2015 −

คณะพยาบาลศาสตร์   เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 3 สิงหาคม 2558

และมีกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-16.00 น.

โดยกำหนดให้นักศึกษาใหม่เข้าหอพักช่วงเย็นวันที่ 2 สิงหาคม 2558 

Back