คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Jul 23,2021 −

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในการดูแลระดับปฐมภูมิจากชีวิตวิถีใหม่สู่ชีวิตวิถีถัดไป” (Health promotion in primary care for older persons from new normal to next normal) ระหว่างวันที่ 2–3 กันยายน พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ สร้างเครือข่าย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ค่าลงทะเบียนคนละ 800 บาท  หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาการพยาบาล สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสามารถสแกน QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์


Back