คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเป็น Co-host ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

− Jul 09,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเป็น Co-host 

ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

เรื่องการวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normalและการประชุมสาขาการพยาบาลศาสตร์เรื่องการวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค New Normal

วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และระบบออนไลน์บนแอปพลิเคชั่น Zoom ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฎเพชรบุรี   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฎรำไพพรรณี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฎชัยภูมิและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฎนครปฐม

 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back