คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมบริจาคปรอทวัดไข้แก่มูลนิธิซิโก้ เพื่อนำไปใช้ในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

− Jul 07,2021 −

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back