คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการการส่งเสริมการออกกำลังกายในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

− Jun 07,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบริการวิชาการแก่สังคม โครงการการส่งเสริมการออกกำลังกายในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ สถานที่ ณ  ชุมชน วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรรับเชิญจากคณวิทยาศาสตร์การกีฬา วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ และเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชน และผู้สูงอายุในชุมชน 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back