คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการมอบหมวกและดวงประทีปและโครงการมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

− May 15,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาพยาบาลในโอกาสพิเศษเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พิธีมอบแถบหมวกและเข็มตราสัญลักษณ์แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 11 มอบหมวกและดวงประทีปแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 และมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคาร Bangkokthonburi Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back