คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการรักษ์ภูมิปัญญาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

− May 09,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มีการจัดโครงการรักษ์ภูมิปัญญาไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2564 แบบ Online ผ่านระบบ Google Meet เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา NS 140 ภูมิปัญญาไทยและการดูแลสุขภาพ ภายใต้ธีมงาน “นักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่ ร่วมใจสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในการจัดโครงการนักศึกษาได้แสดงชิ้นงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ได้แก่ พิมเสนน้ำ สบู่เหลวขมิ้นชัน ผ้าไทย น้ำสมุนไพรไทย และการนวดเพื่อผ่อนคลาย 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back