คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในโครงการ "เปิดโลกทัศน์องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาล

− Aug 24,2020 −

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา9.00-12.00น. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในโครงการ "เปิดโลกทัศน์องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาล" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาลให้การต้อนรับ บรรยาย และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสภาการพยาบาลต่อวิชาชีพและพยาบาลไทย ณ สภาการพยาบาล

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back