คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

− Aug 18,2020 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จะมีการจัดโครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งงานไหว้ครูในปีการศึกษา 2563 ได้จัดทำในรูปแบบ “ไหว้ครูแบบนิวนอร์มอล....รักนะคุณครู” ตามนโยบายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเราต้องเว้นระยะห่างกัน แต่กิจกรรมไหว้ครูก็สามารถเกิดขึ้นได้

          โดยนักศึกษาพยาบาลร่วมแสดงความเคารพคุณขอคณาจารย์แบบนิวนอร์มอล โดยการอัดคลิปวีดีโอ แสดงความรู้สึกต่อคณจารย์อย่างสร้างสรรค์ แบบไม่จำกัดไอเดีย ความยาวคลิปไม่เกิน 1 นาที ส่งมาที่ Fan Page มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือเฟสบุคส่วนตัวพร้อมเช็คอินมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งสามารถเข้าไปรับชมวีดีโอ “ไหว้ครูแบบนิวนอร์มอล....รักนะคุณครู” ของนักศึกษาพยาบาลได้ที่ Fan Page มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและ Fan page คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (@NursingBTU) หรือที่แฮชแทค #ไหว้ครูbtu

 

Back