คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 7"

− Jul 24,2020 −

ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 7"   จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ในวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
(*อยู่ระหว่างการพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง(CNEU) จากสภาการพยาบาล)
สามารถลงทะเบียนOnlineได้ที่ 

 

เป้าหมาย ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการอบรม

- พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 30 คน

- อบรมระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 รวมระยะเวลา 5 วัน

- ไม่เสียค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก ขอให้เบิกจากต้นสังกัด

สถานที่

ห้องประชุมชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


***ฟรีค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก ขอให้เบิกจากต้นสังกัด 
***รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-800-6800-5 ต่อ 1504, 098-9364541 หรือ 086-0447610


<< DOWNLOAD>>

Back