คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า บุคลากรทางด้านสุขภาพผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการครบรอบ 10 ปีคณะพยาบาลศาสตร์

− Nov 29,2019 −

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า บุคลากรทางด้านสุขภาพผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการครบรอบ 10 ปีคณะพยาบาลศาสตร์  “ศตวรรษใหม่แห่งการพัฒนา:การบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคต”  “New Step to a Century of Development : Primary Nursing Health Service in the Future”
ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Fw7o6fNpf8EJoSLv9

*ค่าลงทะเบียน 700 บาท โอนค่าลงทะเบียนธนาคารกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ชื่อบัญชี “น.ส.สุวิมล  แสนเวียงจันทร์ และ นางประทีป  ปัญญา”
เลขที่บัญชี “ 047-807431-3 ”

*ส่งสำเนาแจ้งการโอนมาที่ E-mail: cnebkkthon@bkkthon.ac.th
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
โทร 02-800-6800-5 ต่อ 1504, 098-9364541, 086-0447610

Back