คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์และผู้สูงอายุ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี

− May 15,2019 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์และผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการนี้จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back