คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

เปิดรับสมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี

− Dec 17,2018 −

เปิดรับสมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี

 • กลุ่ม 1 เรียนวันอังคาร/วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

เปิดเรียนวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

 • กลุ่ม 2 เรียนวันเสาร์/วันอาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น. 

เปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

คุณสมบัติผู้สมัครผู้ช่วยพยาบาล

 1. สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย ทุกสาขา (ม.6 กศน. ปวช. ปวส.)
 2. อายุ 18 - 40 ปี
 3. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อ
 5. สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

เอกสารในการสมัคร

 1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 3. รูปถ่ายสี หน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 3 ชุด

***ค่าสมัคร 500 บาท / ค่าเรียนผ่อนชำระได้ 2-3 งวด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โทร 02-800-6801-5 ต่อ 1505 หรือ 062-818-9315, 089-235-880

 
Back