คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

เปิดรับสมัครนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Dec 21,2017 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 3/2561 เริ่มรับสมัคร วันที่ 17 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก   

      วันที่ 7 มิถุนายน 2561

  • สอบข้อเขียน ตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ 

      วันที่ 7 มิถุนายน 2561

      *** สอบข้อเขียน เวลา 9.00 - 12.00 น.

      *** สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เวลา 13.00 - 15.00 น.

  • ลงทะเบียน

      ​วันที่ 11 มิถุนายน 2561  เวลา 9.00 - 16.00 น.           

 

**ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ Download

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.bkkthon.ac.th

โทร 02 - 800 - 6800 - 5 ต่อ 1504

Back