คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี

− Dec 13,2017 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย โดยการนวดผ่อนคลายด้วยพิมเสนน้ำ (ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1) ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น) 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back