ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 3 ตำแหน่ง ด่วนมาก

− Apr 20,2021 −

วันที่ 20 เดือน เมษายน ปี 2564 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 3 ตำแหน่ง
 

รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
4. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ITP) 425 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) 40 คะแนน หรือ IRLTS 4 คะแนน หรือ CU-TEP 60 คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 081-920-8407  ผศ.อุทัย อึ๋งเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หรือ 02-800-6800 ต่อ 2164Back