สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

สถานีโทรทัศน์ BTU Channel มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครงานประจำ 2 ตำแหน่ง

− Feb 12,2018 −

สถานีโทรทัศน์ BTU Channel  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครงานประจำ 2 ตำแหน่ง ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่ MCR   ห้องควบคุมการออกอากาศ    1  ตำแหน่ง 
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ   
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
-ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ปวส. สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้าน TV. Broadcasting จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงาน งานหลัก ช่วยควบคุมและดูแลการออกอากาศช่วยดูแลคิวลำดับรายการ 
2.  เจ้าหน้าที่ตัดต่อ  1  ตำแหน่ง 
  คุณสมบัติ   
-ไม่จำกัดวุฒิ เน้นประสบการณ์การทำงาน
-ไม่จำกัดเพศ 
-สามารถตัดต่อวีดีโอและรายการต่างๆ และใช้โปรแกรม Final cut/ premiere pro ได้เป็นอย่างดี 
 สมัครงานได้ที่ สถานีโทรทัศน์ BTU Channel  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
เบอร์  02-8006800 ต่อ 2122  และ 0951465561Back