คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Feb 15,2017 −

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในยุค 4G

โครงการอบรมเรื่อง "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในยุค 4G"       เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00 น.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 3 สาขาวิชา พร้อมคณาจารย์ ได้จัดโครงการ  “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในยุค 4G “ โดยเน้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา และชั้นปีที่ 1-3 ที่สนใจ       โดยในโครงการได้เชิญวิทยากร คือ คุณชินกร  คุณโน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอที(โปรแกรมเมอร์)จาก…
− Aug 28,2015 −

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมบันทึกเทปรายการ The Hacker