คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรม Gallery

มอบของขวัญปีใหม่ท่านอธิการ ปี2556

− Jul 23,2014 −

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบของขวัญ
ปีใหม่ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปี 2556

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบของขวัญปีใหม่ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี