คณะดุริยางคศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาดนตรีพี่น้องร้องเพลง โดยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Mar 04,2017 −

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาดนตรีพี่น้องร้องเพลง โดยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสา  ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญ อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมี อาจารย์กัมปนาท เกตุเหมือน และ อาจารย์ศิริลักษณ์ เจริญมงคลกิจ ควบคุม เป็นผู้ควบคุมดูแล

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back